Kontakt:

Ochranovský sbor při ČCE

Českých bratří 10

Potštejn 51743

Personálie sboru:

Jaromír Strádal

Kazatel sboru

Mobil

603 485 601

E-mail:

jaromir.stradal@evangnet.cz

 

 

 

Daniel Vacovský

Kurátor sboru

Mobil

604 554 756

E-mail:

daniel.vacovsky@seznam.cz

 

 

 

Jana Nejmanová

Účetní sboru

Mobil

 

E-mail:

jane.nejmanova@gmail.com

 

Kontakt

Ochranovský sbor při ČCE Potštejn Shromáždění v 9:30 každou neděli v kostele (v zimním období na faře).
Od 9:00 se scházíme k chvalám a modlitbám.
Ve středu od 18:00 je biblická a modlitební hodina.

Českých bratří 10
Potštejn
517 43