Kontakt:

Ochranovský sbor při ČCE

Českých bratří 10

517 43    Potštejn 

 

Kazatel:    Mgr.Jaromír Strádal,  603 485 601

Kurátor:    Daniel Vacovský,  604 554 756

 

e-mail:  ochranovskysborpotstejn@seznam.cz 

 

IČO:  70148261

účet číslo:  5805589329/0800

 

Personálie sboru:

Jaromír Strádal

Kazatel sboru

Mobil

    603 485 601

E-mail:

    jaromir.stradal@evangnet.cz

 

 

 

Daniel Vacovský

Kurátor sboru

Mobil

    604 554 756

E-mail:

    daniel.vacovsky@seznam.cz

 

 

 

Jana Nejmanová

Účetní sboru

Mobil

 

E-mail:

    jane.nejmanova@gmail.com

 

Kontakt

Ochranovský sbor při ČCE Potštejn Shromáždění v 9:30 každou neděli v kostele (v zimním období na faře).
Od 9:00 se scházíme k chvalám a modlitbám.
Ve středu od 18:00 je biblická a modlitební hodina.

Českých bratří 10
Potštejn
517 43