Pravidelné akce

Biblické hodiny:

V týdnu se scházíme pravidelně ve středu v 18.00 k biblickým hodinám. Při nich se v užším kroužku zamýšlíme nad biblickou zvěstí. Snažíme se porozumět, co znamená dnes pro náš život - jak žít v dnešním světě pod zorným úhlem Bible.

 

Maminky s dětmi "Úterníček"

se schází od září 2018 ve středu od 9:00. Maminky společně s dětmi kreslí, malují, modelují a vytvářejí různé věci. Na závěr zpíváme s kytarou. Přitom je dobrá příležitost si vzájemně popovídat. Tuto možnost v současnosti využívají mnohé maminky z Potštejna. Nyní si upravují jednu místnost na faře, která bude sloužit právě jen pro tato setkávání.

 

Agličtina:

se ve školním roce 2018/9 nekoná.

Kontakt

Ochranovský sbor při ČCE Potštejn Shromáždění v 9:30 každou neděli v kostele (v zimním období na faře).
Od 9:00 se scházíme k chvalám a modlitbám.
Ve středu od 18:00 je biblická a modlitební hodina.

Českých bratří 10
Potštejn
517 43