Audio kázání

www.youtube.com/watch?v=iw2RnhErR2U
Rogate, čili proste, modlete se! uloz.to/file/usrneTkMAtqi/2020-05-17-potstejn-029-mp3
uloz.to/file/qAQcA19j9Ty7/2020-05-10-potstejn-028-mp3
uloz.to/file/kZMBtrMxQ1Jf/2020-05-03-potstejn-027-mp3 Pro vás, kdo jste v neděli nemohli být při tom a chcete to trochu dohnat... I pro vás, kdo jste tam byli, ale chcete si to připomenout, ověřit, rozebrat... - jsem připraven... O:) "POKOJ VÁM !" jas
27Na to mu řekl Petr: „Hle, my jsme opustili všecko a šli jsme za tebou! Co tedy budeme mít?“       7.6.2015 - Kázání Daniel Vacovský~1.wma (6819744)    
23Potom nastoupil na loď a jeho učedníci za ním. 24Na jezeře se náhle strhla veliká bouře, takže se vlny valily přes loď. On ale spal. 25Přistoupili tedy a vzbudili ho: „Pane, zachraň nás, vždyť umíráme!“ 26„Proč se bojíte, malověrní?“ řekl jim Ježíš. Potom vstal, okřikl vítr i vlny, a nastal...
Přednáška ze sborového dnu.   ulozto.cz/xRCw2XZu/8-9-2014-prednaska-roman-tousek-wma
Poznat jeho lásku 14Proto klekám na kolena před Otcem, 15jehož jméno nese veškerá rodina na nebi i na zemi. 16Kéž vás jeho Duch podle bohatství jeho slávy posilní ve vašem nitru. 17Kéž Kristus přebývá skrze víru ve vašich srdcích! Kéž jste zakořeněni a ukotveni v lásce, 18abyste...
1„Andělu církve v Sardách napiš: Toto praví Ten, který má sedm duchů Božích a těch sedm hvězd: Znám tvé skutky – podle jména jsi živý, ale jsi mrtvý. 2Probuď se a posilni umírající zbytek, neboť jsem shledal, že tvé skutky před mým Bohem zdaleka nejsou naplněné. 3Vzpomeň si, co jsi slyšel...
14Kristova láska nás zavazuje. Jsme totiž přesvědčeni, že jeden zemřel za všechny, a tak zemřeli všichni. 15On zemřel za všechny, aby ti, kdo žijí, nadále nežili sami pro sebe, ale pro toho, který za ně zemřel a vstal z mrtvých. 16Od nynějška již proto nikoho neposuzujeme tělesně. I na Krista...
1 | 2 | 3 | 4 >>

Kontakt

Ochranovský sbor při ČCE Potštejn Shromáždění v 9:30 každou neděli v kostele (v zimním období na faře).
Od 9:00 se scházíme k chvalám a modlitbám.
Ve středu od 18:00 je biblická a modlitební hodina.

Českých bratří 10
Potštejn
517 43