Jsme společenství lidí, kteří milují Boha a vyznávají Ježíše Krista jako svého Pána, který přišel na svět, aby rozmnožoval Boží lásku a očistil nás Svou obětí od hříchů, abychom mohli být navěky v Boží blízkosti.

 

        Naše poslání je tuto získanou lásku šířit mezi lidmi a přinášet jim radostnou zvěst evangelia, která platí pro každého. Protože Ježíš přišel pro každého člověka, aby s ním navázal blízký vztah a ukázal mu cestu života.

 

        Lukáš 11, 10 - Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.

Kontakt

Ochranovský sbor při ČCE Potštejn Shromáždění v 9:30 každou neděli v kostele (v zimním období na faře).
Od 9:00 se scházíme k chvalám a modlitbám.
Ve středu od 18:00 je biblická a modlitební hodina.

Českých bratří 10
Potštejn
517 43