Matouš 19, 27 - Kázání z neděle 7.6.2015 - Daniel Vacovský

27Na to mu řekl Petr: „Hle, my jsme opustili všecko a šli jsme za tebou! Co tedy budeme mít?“

 

 

 

7.6.2015 - Kázání Daniel Vacovský~1.wma (6819744)
 

 

Kontakt

Ochranovský sbor při ČCE Potštejn Shromáždění v 9:30 každou neděli v kostele (v zimním období na faře).
Od 9:00 se scházíme k chvalám a modlitbám.
Ve středu od 18:00 je biblická a modlitební hodina.

Českých bratří 10
Potštejn
517 43