1. Mojžíšova 1,1 - Kázání z neděle 4.5.2014 - Daniel Vacovský

1Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi.

 

4.5.2014 Kázání - Daniel Vacovský.wma (6083744)

Kontakt

Ochranovský sbor při ČCE Potštejn Shromáždění v 9:30 každou neděli v kostele (v zimním období na faře).
Od 9:00 se scházíme k chvalám a modlitbám.
Ve středu od 18:00 je biblická a modlitební hodina.

Českých bratří 10
Potštejn
517 43