Knihy

Příběh o hledání III Kniha na pozdní letní večery je souborem příběhů novozákonních i starozákonních, které se mohly odehrát i jinak než je znáte. Bůh se promítá i do těch nejobyčejnějších okamžiků v životě, nebo nejsou tak obyčejné? Zkuste najít odpověď v této krásné knize.   Rozhovor s...
Článek z časopisu Český bratr. Páté číslo letošního roku.

Odkazy na Biblická zamyšlení:

laska-radost-svoboda.webnode.cz/

Kontakt

Ochranovský sbor při ČCE Potštejn Shromáždění v 9:30 každou neděli v kostele (v zimním období na faře).
Od 9:00 se scházíme k chvalám a modlitbám.
Ve středu od 18:00 je biblická a modlitební hodina.

Českých bratří 10
Potštejn
517 43