Záznam hry Labyrint světa a ráj srdce z Noci kostelů z Ochranovského sboru Jednoty bratrské v Jablonci nad Nisou

Ježíš x Náboženství

Znáte slovenského kazatele Alexandera Barkociho? Pokud ne, můžete si jeho úžasná kázání poslechnout na www.barkoci.com/downloads_cesky.php

Znáte modlitby 24-7 ? ☺

Znáte kapelu U2 a jejího zpěváka Bono?

Bono Vox a přestup z říše karmy do říše soucitu

Bon Vox (1960), vlastním jménem Paul David Hewson, je spoluzakladatelem a zpěvákem U2, jedné z nejslavnějších rockových kapel současnosti. Ke křesťanství se hlásí otevřeně a dlouhodobě.

(Z knihy „Bono o Bonovi“, Portál 2006, ptal se Michka Assayas)

V jednu chvíli, když se vede debata o tématech jako je spravedlnost, náboženství a otcovství, otevře Bono v rozhovoru myšlenku soucitu a karmy (str. 204–205):

Na kolena mě ale přivádí rozdíl mezi soucitem a karmou.

O tom jsi ještě nikdy nemluvil.

Pevně věřím, že jsme přestoupili z říše karmy do říše soucitu.

Tomu nerozumím.

V centru každýho náboženství je idea karmy, tedy to, o co přijdeš, se k tobě zase vrátí: oko za oko, zub za zub. Nebo jako ve fyzice – jako je tomu u fyzikálních zákonů: každá akce vyvolává reakci. Karma je stěžejním bodem vesmíru. O tom jsem naprosto přesvědčen. A přesto je zde idea soucitu, při níž je všechno „Co jsi zasel, to také sklidíš“ postaveno na hlavu. Soucit bez rozumu a logiky. Láska ruší, chceš-li, řetězec reakcí, a v mým případě je to dobrá zpráva, protože jsem udělal spoustu hloupostí.

Pověz mi o tom víc.

To je něco mezi mnou a Bohem. Byl bych v pořádný bryndě, kdybych měl být na konci souzen podle principu karmy. Byl bych fakt v rejži. Což neomlouvá moje chyby, ale proto taky trvám na soucitu. Trvám na tom, že Kristus mě na kříži vysvobodil z hříchů, protože vím, kdo jsem, a doufám, že se nemusím spoléhat na svou zbožnost.

Syn Boží, který snímá hříchy světa. Rád bych tomu věřil.

Mám rád myšlenku Božího beránka. Líbí se mi, když Bůh říká: „Poslyšte, pitomci, jsou zde důsledky vašeho bytí, vašeho egoismu, na základě vaší hříšné existence jste smrtelní, a upřímně řečeno, nežijete dobrými životy, jasný? Skutky mají důsledky.“ Důležitý na Kristově smrti je, že Kristus na sebe vzal hříchy světa, takže to, co jsme na světě dělali, se nám nevrátí nazpět a po svém hříšném životě nesklidíme jako odměnu smrt. O to běží.

 

Převzato ze stránek:liben.evangnet.cz/inspirace/cesty-viry/bono-vox-a-prestup-z-rise-karmy-do-rise-soucitu/

 

Jaro

Brzy začne kalendářní jaro, a i když je ještě chladno můžeme již dnes někde vidět první jarní květiny.

Proto že jaro by mělo pučet i v našich srdcích přidávám jednu krásnou báseň z Jarního oddílu básní Jana Matušky.

 

* * *

Bůh tě miluje

a můžeš se na hlavu stavět,

nic na tom nezměníš.

 

Bůh tě miluje

a můžeš klidně lhát sám sobě,

že to tak není.

 

Bůh tě miluje,

jen jeho láska ti zůstane cizí,

jen celý tvůj život postupně zmizí

a nic ti nezbyde.

 

Vždyť, co je člověku platné,

získá-li celý svět

a sám sebe ztratí.

 

 

Kontakt

Ochranovský sbor při ČCE Potštejn Shromáždění v 9:30 každou neděli v kostele (v zimním období na faře).
Od 9:00 se scházíme k chvalám a modlitbám.
Ve středu od 18:00 je biblická a modlitební hodina.

Českých bratří 10
Potštejn
517 43