Audio kázání

14aTu vystoupil Petr spolu s jedenácti, pozvedl hlas a oslovil je. 47b A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse.   26.5.2013 Kázání - Daniel Vacovský.wma (5894922)
Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet.“ 12.5.2013 Kázání - Daniel Vacovský.wma (6,7 MB)
Amen, amen, pravím vám, budete-li o něco prosit Otce ve jménu mém, dá vám to. 5.5.2013 Kázání - Daniel Vacovský.wma (6,8 MB)  
9Vždyť proto Kristus umřel i ožil, aby se stal Pánem i mrtvých i živých. 31.3.2013. Kázání - Daniel Vacovský.wma (4,9 MB)
<< 1 | 2 | 3 | 4

Kontakt

Ochranovský sbor při ČCE Potštejn Shromáždění v 9:30 každou neděli v kostele (v zimním období na faře).
Od 9:00 se scházíme k chvalám a modlitbám.
Ve středu od 18:00 je biblická a modlitební hodina.

Českých bratří 10
Potštejn
517 43